Bun venit! Carte de oaspeți Formulare utile

Știri de ultimă oră

Știri și evenimente

16-09-2019

ANUNT

ANUNT !
Primaria Comunei Tetchea cu sprijinul S.C. Holcim (Romania) S.A. Ciment Alesd , in colaborare cu Centrul Medical MedOnTime, desfasoara o campanie medicala pentru seniori, acestia beneficiind de analize medicale gratuite .

Locul si data desfasurarii:
• 17.09.2019-ORA 07:30-DISPENSAR TETCHEA;
11:00-CAMIN CULTURAL TELECHIU;
• 19.09.2019-ORA 07:30-CAMIN CULTURAL SUBPIATRA;
11:00-CAMIN CULTURAL HOTAR.

Conditii obligatorii de indeplinit:
VARSTA PESTE 60 DE ANI!
VENITURI SUB 2000 DE LEI!
Pentru informatii suplimentare si programari va rugam sa sunati la numarul de telefon: 0259/344.704

 

26-02-2019

ANUNT IMPORTANT!!!


Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevazute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevazut de Legea nr 182/2016 - cel mult 5 clase de activități prevazute de codul CAEN pt PFA și cel mult 10 clase de activități pentru întreprinderile individuale vor fi radiate din oficiu de către ONRC în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data întrării în vigoare a legii.

03-10-2017

ANUNȚ DE SELECȚIE PREALABILĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC LOCADIN SA

COMUNA ȚEȚCHEA, cu sediul în comuna Țețchea, nr. 90, județul Bihor, cod fiscal 4705942, reprezentată legal prin Drimbea Pavel - Ovidiu - Primar, organizează procedura de selecție prealabilă pentru membrii în Consiliul de Administrație al SC LOCADIN SA respectiv: 3 membri conform O.U.G. 109/2011 art. 28, alin. (1).
Condiții de înscriere:
a.) cetățenia română;
b.) studii superioare de lungă durată;
c.) experiență în domeniul de activitate cel puțin 5 ani;
d.) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
e.) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea 85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
f.) să nu facă parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 2 Consilii de Administrație ale unor societăți pe acțiuni sau societăți comerciale.
Criterii de evaluare și selecție:
a.) capacitate managerială și de guvernanță corporatistă;
b.) abilități de comunicare și negociere;
c.) capacitatea de analiză și sinteză, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanțului contabil, a studiilor de piață, a datelor statistice, etc.);
d.) motivația candidatului/candidatei;
e.) comportamentul și capacitatea de reacție adecvată în situații de criză;
f.) capacitatea de a lua decizii adecvate situației și de a evalua corect impactul acestora;
g.) abilități specifice funcției pentru care candidează;
h.) capacitatea de a organiza și exercita controlul, în special în ceea ce privește activitatea managementului.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
a.) copie după actul de identitate;
b.) CV, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experienșa, poziții profesionale anterioare;
c.) copii după acte de studii;
d.) cazier judiciar.
Etapele procesului de selecție prealabilă:
1.) Persoanele interesate pot depune dosarele până la data de 07 noiembrie 2017, ora 16,00 la sediul Comunei Țețchea. Dosarul va avea menționat ,,Candidatură membru în CA al SC LOCADIN SA precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului. Împreună cu dosarul va fi depusă o cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selecție prealabilă, cerere ce va conține obligatoriu opisul documentelor din dodarul de candidatură depus.
2.) Lista persoanelor ale căror candidaturi au îndeplinit criteriile minime solicitate se va afișa la sediul Comunei Țețchea, până la data de 08 noiembrie 2017, ora 16,00.
3.) Persoanele ale căror candidaturi au îndeplinit condițiile minime anunțate vor participa la interviul de selecție ce se va desfășura în data de 09 noiembrie 2017, începând cu orele 10,00 la sediul Comunei Țețchea.
4.) Rezultatul procedurii de evaluare/selecție prealabilă, se va publica la sediul Comunei Țețchea, până în data de 10 noiembrie 2017, ora 16,00.