HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LA NIVELUL COMUNEI TETCHEA PT IDENTIFICAREA ASEZARILOR INFORMALE
13/10/2020 | 525.15 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA MODULUI DE PLATA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA TETCHEA
13/10/2020 | 518.94 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE NR 403 DIN 30.07.2018 DE LA FNGCIMM SA IFN
13/10/2020 | 398.67 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI , FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE LA 30.06.2020
13/10/2020 | 419.42 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE CELE 2 SECTIUNI PE ANUL 2020
13/10/2020 | 411.34 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
13/10/2020 | 449.16 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE
13/10/2020 | 392.47 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PV DE SEDINTA DIN DATA DE 25.06.2020
13/10/2020 | 392.94 KB | pdf
HCL PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
13/10/2020 | 453.52 KB | pdf
HOTARAREA NR 32 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A L CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TETCHEA
19/08/2020 | 799.56 KB | pdf
HOTARAREA NR 31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE DE INTERES LOCAL
19/08/2020 | 488.42 KB | pdf
HOTARAREA NR 30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE A UNOR IMOBILE APARTINAND SATULUI TELECHIU
19/08/2020 | 402.31 KB | pdf
HOTARAREA NR 29 PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURILE COMUNALE SI VICINALE
19/08/2020 | 411.33 KB | pdf
HOTARAREA NR 28 PRIVIND APROBAREA FINANTARII CHELTUIELILOR NEELIGIBILE LA OB DE INVESTITIE DOTAREA CAMINELOR
19/08/2020 | 398.44 KB | pdf
HOTARAREA NR 27 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
19/08/2020 | 406.13 KB | pdf
HOTARAREA NR 26 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI LA 31.03.2020
19/08/2020 | 591.48 KB | pdf
HOTARAREA NR 25 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI
19/08/2020 | 486.5 KB | pdf
HOTARAREA NR 24 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
19/08/2020 | 450.48 KB | pdf
HOTARAREA NR 23 PRIVIND APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE
19/08/2020 | 220.38 KB | pdf
ANEXA LA HCL NR 35 -DOCUMENTATII DRUMURI
14/08/2020 | 381.03 KB | pdf
ANEXA HCL NR 37 -STATII AUTOBUZ
14/08/2020 | 432.64 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
14/08/2020 | 396.08 KB | pdf
HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STATIILOR PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL COMUNEI TETCHEA
14/08/2020 | 466.22 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA DE ASISTENTI PERSONALI
14/08/2020 | 452.07 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURI COMUNALE SI VICINALE
14/08/2020 | 225.97 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR 29 DIN 25.06.2020 PT APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE
14/08/2020 | 222.04 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea categoriilor de recipienti pentru colectarea deseurilor
03/07/2020 | 224.5 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea ordinii de zi
03/07/2020 | 271.12 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
03/07/2020 | 218.01 KB | pdf
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
03/07/2020 | 279.25 KB | pdf