HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 403 din 30.07.2021
04/10/2021 | 111.9 KB | pdf
HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate
04/10/2021 | 214.95 KB | pdf
HCL pt modificarea HCL nr 6 din 28,01,2021 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant , an scolar 2021-2022
04/10/2021 | 131.81 KB | pdf
HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local
04/10/2021 | 151.34 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pt obiectivul Canalizare si statie de epurare in localitatea Tetchea si Telechiu
04/10/2021 | 111.48 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local ptobiectivul de investitii Reabilitare DC 179A Hotar -Fasca L=1,572 km
04/10/2021 | 99.85 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivului de investitii Reabilitare DC 179 Hotar-Fasca,L=2,19 km
04/10/2021 | 114.98 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,cofinatarea si participarea la programul Anghel Saligny pt obiectivul Extindere retea de canalizare menajera in localitatile Hotar si Subpiatra
04/10/2021 | 114.48 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,cofinantarea si participarea la pr. de investitii Anghel Saligny pt obiectivul imbunatatirea infrastructurii rutiere in Comuna Tetchea
04/10/2021 | 112.76 KB | pdf
HCL privind aprobarea ordinii de zi.pdf
04/10/2021 | 101.35 KB | pdf
HCL privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
04/10/2021 | 80.77 KB | pdf
HCL privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea in AGA la SC LocadinSA
30/07/2021 | 109.78 KB | pdf
HCL privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex utilitate publică S+P+E
30/07/2021 | 110.46 KB | pdf
HCL privind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum aparținând satului Țețchea
30/07/2021 | 103.29 KB | pdf
HCL privind aprobarea documentației cadastrale pentru Clădirea administrativă P+E
30/07/2021 | 110.36 KB | pdf
HCL privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor imobile – drumuri.
30/07/2021 | 98.96 KB | pdf
HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027
30/07/2021 | 95.91 KB | pdf
HCL privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin CNI a ob .,,Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Tetchea''
30/07/2021 | 103.06 KB | pdf
HCL privind aprobarea raportului cu privire la activ. desfasurata de as. personali semn I
30/07/2021 | 98.63 KB | pdf
'HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trim II
30/07/2021 | 199.92 KB | pdf
HCL privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
30/07/2021 | 147.1 KB | pdf
HCL privind aprobarea ordinii de zi
30/07/2021 | 94.83 KB | pdf
HCL privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
30/07/2021 | 80.71 KB | pdf
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
30/07/2021 | 106.02 KB | pdf
ANEXĂ HCL NR. 37 ROF
09/06/2021 | 501.8 KB | pdf
ANEXĂ HCL NR. 36 STATUT
09/06/2021 | 249.15 KB | pdf
HCL privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei coli de Carte funciara pt suprafata de 3732 mp reprezentand DC Cimitirului
09/06/2021 | 112.31 KB | pdf
HCL privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei coli de Carte funciara pt supr de 3378 reprez. cimitir ortodox Telechiu
09/06/2021 | 101.21 KB | pdf
HCL privind aprobarea dezmembrării numarului cadastral 54242 Tetchea
09/06/2021 | 99.19 KB | pdf
HCL privind aprobarea dezmembrării numarului cadastral 55415 Tetchea
09/06/2021 | 99.24 KB | pdf
HCL privind aprobarea atribuirii unui lot de teren , pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor
09/06/2021 | 100.03 KB | pdf
HCL privind neasumarea organizarii si derularii procedurilor pt achizitia produselor prevazute de programul pt scoli
09/06/2021 | 112.65 KB | pdf
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Tetchea
09/06/2021 | 98.48 KB | pdf
HCL privind aprobarea Statutului comunei Țețchea, județul Bihor
09/06/2021 | 82.78 KB | pdf
HCL privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țețchea, județul Bihor în anul 2021
09/06/2021 | 122 KB | pdf
HCL privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tetchea , prin licitatie
09/06/2021 | 99.1 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții Reabilitare drum comunal Hotar -Fasca
09/06/2021 | 112.03 KB | pdf
HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe cele 2 sectiuni
09/06/2021 | 194.68 KB | pdf
HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară
09/06/2021 | 159.11 KB | pdf
HCL privind aprobarea ordinii de zi
09/06/2021 | 100.91 KB | pdf
HCL privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
09/06/2021 | 94.42 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180)
04/05/2021 | 88.72 KB | pdf
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici CENTRU
04/05/2021 | 85.17 KB | pdf
HCL privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 LOCADIN SA
04/05/2021 | 112.38 KB | pdf
HCL privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 APATET NATURA SRL
04/05/2021 | 98.86 KB | pdf
HCL privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli
04/05/2021 | 162.27 KB | pdf
HCL privind aprobarea ordinii de zi
04/05/2021 | 83.97 KB | pdf
HCL privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
04/05/2021 | 80.86 KB | pdf
HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local
04/05/2021 | 108.08 KB | pdf
Anexa 3 la HCL nr 20 din 25.03.2021
05/04/2021 | 107.16 KB | pdf
Anexa 2 la HCL nr 20 din 25.03.2021
05/04/2021 | 156.86 KB | pdf
Anexa 1 la HCL nr 20 din 25.03.2021
05/04/2021 | 193 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi
05/04/2021 | 107.29 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea ordinii de zi
05/04/2021 | 95.33 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
05/04/2021 | 94.03 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND PLANUL ANUAL DE ACTIUNE DE INTERES LOCAL PTR REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA IN CAZUL PERSOANELOR BENEFICIARE DE VMG pdf
17/02/2021 | 119.76 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND RAPORTUL ACTIVITATII ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE SEM II 2020
17/02/2021 | 85.01 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL SEM II 2020
17/02/2021 | 96.44 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI DE LA SFARSITUL EXERCITIULUI BUGETAR AFERENT 2020 AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE
17/02/2021 | 101.27 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND INREGISTRARE COMUNEI TETCHEA IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR pdf
17/02/2021 | 112.44 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI IN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI TETCHEA
17/02/2021 | 97.48 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT -ANUL 2021-2022 LA NIVELUL COMUNEI TETCHEApdf
17/02/2021 | 96.2 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND MANDATAREA CONSILIERILOR LOCALI PTR.REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNEI IN SC APATET NATURA SRL
17/02/2021 | 110.56 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND MANDATAREA CONSILIERILOR LOCALI PTR.REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNEI IN SC LOCADIN SA TETCHEA
17/02/2021 | 111.09 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
17/02/2021 | 94.4 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE
17/02/2021 | 94.08 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL pdf
17/02/2021 | 107.27 KB | pdf
HCL PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TETCHEA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR 1 HOTAR
30/12/2020 | 109.33 KB | pdf
HCL PRIVIND SCHIMBAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL COMUNEI TETCHEA PT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DOTAREA CAMINELOR
30/12/2020 | 122.17 KB | pdf
HCL PRIVIND REPREZENTAREA COMUNEI TETCHEA IN AGA URBAN RURAL
30/12/2020 | 123.11 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI PT SCOLA -TABLETE
30/12/2020 | 128.87 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI PT SCOALA -MATERIALE SANITARE
30/12/2020 | 85.91 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PREVIZIONAR VENITURI SI CHELTUIELI PROIECT SCOALA TABLETE
30/12/2020 | 116.64 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PREVIZIONAT PROIECT SCOALA MATERIALE SANITARE
30/12/2020 | 86.22 KB | pdf
HCL PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
30/12/2020 | 105.25 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
30/12/2020 | 94.72 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE
30/12/2020 | 80.37 KB | pdf
HCL PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE
30/12/2020 | 114.8 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
30/12/2020 | 103.78 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
30/12/2020 | 106.56 KB | pdf
ANEXA PH TAXE SI IMPOZITE ANUL 2021
22/12/2020 | 446.68 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL COMUNEI TETCHEA IN AGA ADI ECOLECT GROUP BIHOR
22/12/2020 | 454.93 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PT ANUL 2021
22/12/2020 | 458.21 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI LA 30.09.2020
22/12/2020 | 480.42 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE CELE 2 SECTIUNI PE ANUL 2020
22/12/2020 | 302.95 KB | pdf
ANEXA HOTARARE ACTUALIZARE STRATEGIE
21/12/2020 | 860.17 KB | pdf
ANEXA HOTARARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI GAZ(DEVIZ)
21/12/2020 | 396.26 KB | pdf
ANEXA HOTARARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI GAZ
21/12/2020 | 640.1 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA INSTRUMENTARII PROIECTULUI ,, SURSA-START UP RURAL SI SOLIDAR PENTRU ANTREPRENORI''
21/12/2020 | 604.62 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI TETCHEA
21/12/2020 | 452.09 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI GAZ
21/12/2020 | 581.18 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
21/12/2020 | 224.18 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ANTERIOARE
21/12/2020 | 221.37 KB | pdf
HOTARAREA NR 4 ADI
16/12/2020 | 161.2 KB | pdf
HOTARAREA NR 3 ADI
16/12/2020 | 595.8 KB | pdf
HCL PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LA NIVELUL COMUNEI TETCHEA PT IDENTIFICAREA ASEZARILOR INFORMALE
13/10/2020 | 525.15 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA MODULUI DE PLATA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA TETCHEA
13/10/2020 | 518.94 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE NR 403 DIN 30.07.2018 DE LA FNGCIMM SA IFN
13/10/2020 | 398.67 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI , FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE LA 30.06.2020
13/10/2020 | 419.42 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE CELE 2 SECTIUNI PE ANUL 2020
13/10/2020 | 411.34 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
13/10/2020 | 449.16 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE
13/10/2020 | 392.47 KB | pdf
HCL PRIVIND APROBAREA PV DE SEDINTA DIN DATA DE 25.06.2020
13/10/2020 | 392.94 KB | pdf
HCL PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
13/10/2020 | 453.52 KB | pdf
HOTARAREA NR 32 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A L CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TETCHEA
19/08/2020 | 799.56 KB | pdf
HOTARAREA NR 31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE DE INTERES LOCAL
19/08/2020 | 488.42 KB | pdf
HOTARAREA NR 30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE A UNOR IMOBILE APARTINAND SATULUI TELECHIU
19/08/2020 | 402.31 KB | pdf
HOTARAREA NR 29 PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURILE COMUNALE SI VICINALE
19/08/2020 | 411.33 KB | pdf
HOTARAREA NR 28 PRIVIND APROBAREA FINANTARII CHELTUIELILOR NEELIGIBILE LA OB DE INVESTITIE DOTAREA CAMINELOR
19/08/2020 | 398.44 KB | pdf
HOTARAREA NR 27 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
19/08/2020 | 406.13 KB | pdf
HOTARAREA NR 26 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI LA 31.03.2020
19/08/2020 | 591.48 KB | pdf
HOTARAREA NR 25 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI
19/08/2020 | 486.5 KB | pdf
HOTARAREA NR 24 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
19/08/2020 | 450.48 KB | pdf
HOTARAREA NR 23 PRIVIND APROBAREA PV AL SEDINTEI ANTERIOARE
19/08/2020 | 220.38 KB | pdf
ANEXA LA HCL NR 35 -DOCUMENTATII DRUMURI
14/08/2020 | 381.03 KB | pdf
ANEXA HCL NR 37 -STATII AUTOBUZ
14/08/2020 | 432.64 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI
14/08/2020 | 396.08 KB | pdf
HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STATIILOR PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL COMUNEI TETCHEA
14/08/2020 | 466.22 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA DE ASISTENTI PERSONALI
14/08/2020 | 452.07 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURI COMUNALE SI VICINALE
14/08/2020 | 225.97 KB | pdf
HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR 29 DIN 25.06.2020 PT APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE
14/08/2020 | 222.04 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea categoriilor de recipienti pentru colectarea deseurilor
03/07/2020 | 224.5 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea ordinii de zi
03/07/2020 | 271.12 KB | pdf
Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
03/07/2020 | 218.01 KB | pdf
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
03/07/2020 | 279.25 KB | pdf