ALTE DOCUMENTE
PUBLICATIE CASATORIE MIERLUTI SI GORCSI
03/12/2021 | 80.53 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 29.07.2021
02/11/2021 | 156.49 KB | pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadru concursului pt oc. fct de director scoala
28/10/2021 | 97.05 KB | pdf
PH privind aprobarea valorificării masei lemnoase
22/10/2021 | 110.53 KB | pdf
PH privind însușirea Raportului de evaluare, întocmit de SC Estim Expert SRL
22/10/2021 | 112.24 KB | pdf
PH EXECUȚIE BUGETARĂ 2021 TRIM IIÏ
22/10/2021 | 199.76 KB | pdf
PH privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,CENTRU MEDICAL ȘI DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR”
22/10/2021 | 111.78 KB | pdf
DISPOZIȚIE PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.10.2021
22/10/2021 | 100.28 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 29.07.2021
28/09/2021 | 156.49 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 40330.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN
24/09/2021 | 114.23 KB | pdf
PH INDICATORI ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Țețchea, județul Bihor”
23/09/2021 | 115.25 KB | pdf
PH INDICATORI ,,Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor”
23/09/2021 | 113.22 KB | pdf
PH INDICATORI ,,Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar – Fâșca, sector km 0+028-km 1+600 L = 1,572 km”
23/09/2021 | 115.27 KB | pdf
Proiect de hot. indicat. Reabilitare DC 179A (Hotar – DC 180) sector KM 5+720-6+264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264-7+030 și DC 180 (Subpiatră - Fâșca) km 4+860-5+740, L=1,646, lung. totală = 2,19 km”
23/09/2021 | 116.97 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici canalizare Hotar si Subpiatra
23/09/2021 | 116.5 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
23/09/2021 | 216.58 KB | pdf
PH pentru modificarea HCL NR 6 din 28.01.2021 privind aprobarea retelei scolare anul scolar 2021-2022 la nivelul comunei Tetchea
23/09/2021 | 135.16 KB | pdf
PH privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli
23/09/2021 | 153.63 KB | pdf
Publicatie casatorie. GROZA ALEXANDRU- SAMUEL si TEGLAS DANIELA-CARLA pdf
21/09/2021 | 114.23 KB | pdf
PUBLICATIE CĂSĂTORIE, Silaghi George Viorel-Ștef Alina
25/08/2021 | 76.63 KB | pdf
PUBLICATIE, Pontoș Ionatan si Zanfir Elisa-Roxana
16/08/2021 | 78.84 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE POPA MIHAI-PETRU SI IOVAN CLAUDIA IOLANDA
11/08/2021 | 79.86 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE COCIUBA CRISTIAN FLORIN si FILIP ANA - CRISTINA
05/08/2021 | 78.7 KB | pdf
Proiect hotarare privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea în AGA la SC APATET NATURA SRL
30/07/2021 | 96.79 KB | pdf
Proiect hotarare privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea in AGA la SC Locadin SA
30/07/2021 | 97.16 KB | pdf
Proiect hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Țețchea nr. 66 din 29.07.2021
30/07/2021 | 95.92 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli
23/07/2021 | 144.93 KB | pdf
Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. LOCADIN S.A
23/07/2021 | 110.13 KB | pdf
Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe cele doua sectiuni , functionare si dezvoltare la 30.06.2021 pe trimestrul II
23/07/2021 | 201.59 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor cadastrale, a unor imobile – drumuri, aparținând comunei Țețchea
23/07/2021 | 111.86 KB | pdf
Proiect de hotarare aprivind aprobarea documentației cadastrale, în natură drum aparținând satului Țețchea
23/07/2021 | 116.23 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale pt Cladirea administrativa
23/07/2021 | 112.64 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru Complex de utilitate publica
23/07/2021 | 112.8 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tetchea pentru perioada 2021-2027
23/07/2021 | 108.48 KB | pdf
Proiect de hotarare privind predarea catre CNI amplasament si as. conditiilor in vederea exec obiectivului de investitii ,, Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Tetchea,judetul Bihor''
23/07/2021 | 116.27 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului cu priv. la activ desfasurata de as. personali
23/07/2021 | 111.2 KB | pdf
Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Țețchea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. APATET NATURA S.R.L.
23/07/2021 | 110.2 KB | pdf
2021 PUBLICATIE Meszaros Gheorghe Alin si Iacob Larisa -Florina
30/06/2021 | 79.45 KB | pdf
VENCZEL ALIN CRISTIAN SI COVACIU REBECA - MADALINA pdf
28/06/2021 | 99.51 KB | pdf
LASCA FLORIAN SI MUNTEAN FLORICA
25/06/2021 | 100.86 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE FICUT VASILE CASIAN SI CABUTA ANDREA -FLAVIA
24/06/2021 | 99.67 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 28.05
16/06/2021 | 108.05 KB | pdf
PH PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI TETCHEA SĂ SEMNEZE UN CONTRACT DE SUPERFICIE
14/06/2021 | 96.49 KB | pdf
PH privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în comuna Țețchea”
14/06/2021 | 111.32 KB | pdf
PH privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului previzionar aferente pr.Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID 19
14/06/2021 | 146.09 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 22.04.2021
06/06/2021 | 137.66 KB | pdf
SDL Tetchea 2021-2027
31/05/2021 | 7.11 MB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Țețchea, județul Bihor
21/05/2021 | 107.96 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Țețchea
21/05/2021 | 110.44 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea valorificării masei lemnoase
21/05/2021 | 111.73 KB | pdf
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire prevazute de Programul pt scoli al Romaniei
21/05/2021 | 125.17 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor
21/05/2021 | 112.37 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar – Fâșca
21/05/2021 | 114.05 KB | pdf
Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul I
21/05/2021 | 195.33 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetară
21/05/2021 | 159.91 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei coli de Carte funciară -DV Cimitirului din localitatea Telechiu
21/05/2021 | 113.33 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării
21/05/2021 | 111.45 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării
21/05/2021 | 111.44 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea înscrierii în domeniul public și deschiderii unei coli de Carte funciară pt cimitirul ortodox din localitatea Telechiu
21/05/2021 | 113.28 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor
21/05/2021 | 122.73 KB | pdf
PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 25.03.2021
26/04/2021 | 175.58 KB | pdf
Publicatie căsătorie Lucaci Matei -Attila și Farcaș Andreea -Maria
20/04/2021 | 109.21 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DC 179 A (Hotar – DC180)
19/04/2021 | 110.36 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării de la bugetul local, actualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Centru medical și de permanență în comuna Țețchea”
19/04/2021 | 110.36 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 SC LOCADIN SA
19/04/2021 | 125.01 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 APATET NATURA SRL
19/04/2021 | 125.71 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli
19/04/2021 | 175.21 KB | pdf
Proces verbal ședință februarie 2021
05/04/2021 | 118.6 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE VARGA ADRIAN SI DRAGAN IONELA FLORENTINA
16/03/2021 | 102.6 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE LACATUS SAMUEL MARCUS SI VARGA TABITA TIMEA
15/03/2021 | 102.68 KB | pdf
VALIDARE CONSILIER CIURSAS FLORIAN - PSD
15/03/2021 | 404.45 KB | pdf
PUBLICATIE DE CASATORIE BALOG ALECSANDRU SI DANDOȘ LIDIA
26/02/2021 | 42.85 KB | pdf
PUBLICATIE CĂSĂTORIE LĂCĂTUȘ TEOFIL VALENTIN ȘI BĂLIBAN CĂTĂLINA ANAMARIA
26/02/2021 | 44.85 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ 21.12
19/02/2021 | 128.86 KB | pdf
REFERAT privind obiectiile de legalitate a Proiectului de hotarare si a Hotararii privind mandatarea consilierilor locali ptr.reprezentarea intereselor comunei in SC LOCADIN SA
17/02/2021 | 112.21 KB | pdf
ANUNT PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
15/02/2021 | 110.23 KB | pdf
Proiect hotărâre încetare mandat consilier local
12/02/2021 | 117.85 KB | pdf
Regulament de transformare a amenzilor
12/02/2021 | 118.27 KB | pdf
PH PRIVIND APROBAREA REG TRANSFORMARE A AMENZILOR IN MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII - Copy
12/02/2021 | 108.41 KB | pdf
ANEXA REGULAMENT MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII
12/02/2021 | 160.12 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MANDATAREA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU REPREZENTAREA INTERESELOR COMUNEI TETCHEA IN SC APATET NATURA SRL
22/01/2021 | 135.35 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MANDATAREA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU REPREZ INTERESELOR COMUNEI TETCHEA IN SC LOCADIN SA
22/01/2021 | 135.36 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI IN COMISIA DE EVALUARE A SECRETARULUI
20/01/2021 | 122.89 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE
20/01/2021 | 142.21 KB | pdf
2021 PUBLICATIE CASATORIE VENCZEL SANDU SI FEKETE VIORICA
18/01/2021 | 39.97 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE MARCSO SERGIU-TEOFIL SI PASCALAU ARIANA-MARIA
08/01/2021 | 38.54 KB | pdf
Proces verbal sedinta 17.11.2020
30/12/2020 | 105.51 KB | pdf
PROCES VERBAL SEDINTA 17 NOV 2020
30/12/2020 | 105.49 KB | pdf
ANEXA PH TAXE SI IMPOZITE ANUL 2021
18/12/2020 | 446.68 KB | pdf
PROIECT HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL COMUNEI TETCHEA IN AGA ADI ECOLECT GROUP BIHOR
18/12/2020 | 454.93 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PT ANUL 2021
18/12/2020 | 458.21 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI LA 30.09.2020
18/12/2020 | 480.42 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE CELE 2 SECTIUNI PE ANUL 2020
18/12/2020 | 302.95 KB | pdf
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARA 14.12.2020
18/12/2020 | 129.56 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1289 MP PT PARC JOACA
14/12/2020 | 577.49 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INSTRUMENTARII PROIECTULUI ,,SURSA-START UP RURAL SI SOLIDAR PT ANTREPRENORI''
14/12/2020 | 605.93 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI TETCHEA
14/12/2020 | 510.1 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEHNICO ECOMICI GAZ
14/12/2020 | 586.02 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI TETCHEA SA REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TETCHEA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA URBAN RURAL SI SA SEMNEZE ACTELN
17/11/2020 | 152.94 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TETCHEA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 HOTAR
17/11/2020 | 437.2 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL COMUNEI TETCHEA IN CADRUL PROIECTULUI DE FINANTARE DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN COMUNA TETCHEA
17/11/2020 | 871.84 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19 DIN COMUNA TETCHEA
17/11/2020 | 162.89 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL DOTARE CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE
17/11/2020 | 176.61 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PREVIZIONAR NECESARE DERULARII PROIECTULUI CU ECHIPAMENTE MOBILE
17/11/2020 | 165.1 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Tetchea judetul Bi
17/11/2020 | 162.86 KB | pdf
PV SEDINTA 05.08.2020
13/10/2020 | 636.98 KB | pdf
PV SEDINTA 19.06.2020
13/10/2020 | 558 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE DUMITER&POPA
16/09/2020 | 36.59 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU LA NIVELUL PRIMARIEI TETCHEA CE VA AVEA CA ACTIVITATE IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA ASEZARILE INFORMALE DIN PERIMETRUL UAT TETCHEA
16/09/2020 | 744.87 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODULUI DE PLATA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
16/09/2020 | 482.04 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE NR 403 PT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ,, DOTAREA CAMINELOR DIN COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR''
16/09/2020 | 88.67 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI , FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE LA 30.06.2020
16/09/2020 | 223.87 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE CELE 2 SECTIUNI PE ANUL 2020
16/09/2020 | 223.29 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE NEGRU NICOLAE IONUT si POPA ADELA CARMEN
01/09/2020 | 39.14 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE POPOVICI SI SANDOR
06/08/2020 | 511.12 KB | pdf
PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATIILOR PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL COMUNEI TETCHEA
05/08/2020 | 788.5 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURI COMUNALE SI VICINALE
05/08/2020 | 451.13 KB | pdf
ANEXA PROIECT DE HOTARARE DOCUMENTATII CADASTRALE
05/08/2020 | 316.26 KB | xlsx
ANEXA PH STATII AUTOBUZ
05/08/2020 | 605.99 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR 29 DIN 25.06.2020 PT APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PT DRUMURILE COMUNALE SI VICINALE APARTINAND COMUNEI TETCHEA
05/08/2020 | 443.57 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI
05/08/2020 | 510.68 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE PASCA SI LINGURAR
03/07/2020 | 360.45 KB | pdf
ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TETCGEA
22/06/2020 | 1.55 MB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE A UNOR IMOBILE APARTINAND SATULUI TELECHIU ,COMUNA TETCHEA
22/06/2020 | 440.38 KB | pdf
PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR DOCUMENTATII CADASTRALE PENTRU DRUMURILE COMUNALE SI VICINALE APARTINAND UAT TETCHEA
22/06/2020 | 448.2 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA IN CAZUL PERSOANELOR CARE PRESTEAZA ACTIUNI SAU LUCARARI DE INTERES LOCAL
22/06/2020 | 512.52 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL TETCHEA
22/06/2020 | 717.55 KB | pdf
PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANTARII CHELTUIELILOR NEELIGIBILELA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, DOTAREA CAMINELO CULTURALE''
22/06/2020 | 347.63 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE DOUA SECTIUNI , FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE LA 31.03.2020 , PE TRIMESTRUL I
22/06/2020 | 876.15 KB | pdf
PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE CELE 2 SECTIUNI, FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL ANULUI 2019
22/06/2020 | 880.78 KB | pdf
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
22/06/2020 | 459.71 KB | pdf
PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIU LOCAL FEBRUARIE 2020
11/06/2020 | 425.02 KB | pdf
PUBLICATIE CASATORIE MANCIU&BENEA
11/06/2020 | 361.74 KB | pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea categoriilor de recipienti pt colectarea deseurilor respectiv aprobarea frecventei colectarii deseurilor specifice fractiilor in sistemul de colectare
03/06/2020 | 348.97 KB | pdf